.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۲۱ مطلب با موضوع «انقلاب اسلامی» ثبت شده است

این از حماسه سیاسی ملت
حالا دولت تدبیر وامید! می ماند
وبارسنگین این حضور
وخلق حماسه!!
از ایـن انتخابـات
 هـم
حماسـه دیگـری می سـازیـم
به عشـق
 ایـن صاحبـان اصـلیِ انقلابــــــ

آسـوده ام زیـر سـایـه ات
جمهـوری اسلـامـی ایـرانـ
حـرف ایـن دل هـا بـاز همـان "آری"استـ/.
تـا کـور شـود هـر آنـکـه نـتـوانـد دیـد!

درد دارد بیمـاری هـای ''جـامعـه اسلـامی'' ام
"شفـایـش" را هـم کـه نمـی دهـی!
پـی نـوشـت:
نمـی دانـم چنـدمیـن "جمعـه" هـم تـمـام...
همیـن...

کل ارض کرب وبلا یعنی

یک روز آذربایجان خط مقدم است..

یک روز کردستان...

یک روز هم خوزستان...

ویک روز هم..

این یعنی یک ایـرانــ

کربلا ساختنی است!

بیـراهـه شـرم می کنـد از رخ نمـودن

وقتی که "ره بر" تو باشـی..


وقتی معنای مذاکره با آمریکا تسلیم است...

به جان می خریم این تحریم ها را..

که سال ها به ما مشق کرده اند..

شعب ابی طالب را..

آن ها 100درصد ایران اسلامی را نمی خواهند!
مخالفت باغنی سازی 5 درصد و20درصد..
بهانه است...

ابزار هدایت به بالای صفحه