.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۹۴ مطلب با موضوع «تلنـگر» ثبت شده است

تا ماضے بَعیـد نشدیـم

صَرفِ هم باشیـــــم!شب تَمام مے شـود

ودنیـــــا دوباره به خورشیــد

 اقتـدا خواهـد کرد...

اگر قرار به سفره ی هفت سین باشد!

سینِ اولِ من

ساعت است!

باشد که کنار خرمی وحیات وبرکت و..

وقتمـان را بیش تر دریابیم!

هر شب،شبِ اول قبر بود

وما غافل این همه روز....
امام کاظم علیه السّلام فرمودند:
از ما نیست هر کس هر روز محاسبه ی نفس نکند

ریـــه هایم پُر است

از هوای نَفس؛

این که نشد زندگی!


باید "خـود"م را

با مـداد بنویسـم

شایـد راحـت تـر پـاکــ شـد/.

چشم ها را باید بست
وقتی که در خیابان باید رفت!

"خواب و بیـدار"

نمـاز صبـح هایـم بـود...

ابزار هدایت به بالای صفحه