.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۲ مطلب با موضوع «حجـج الله :: امام باقر(ع)» ثبت شده است

بـه حـُرمـت قبـر گمنـام مـادر اسـت..

کـه ائـمـه بقیـع اذن ساخـت حـرم نمـی دهـنـد...
کبـوتـر بقیـع!
امشب بـه جـای همـه ی مـا سینـه بـزن!
نـوحه کـن
روضـه بخـوان
فقط یـادت بـاشـد آهستـه ...بـی صـدا..!

ابزار هدایت به بالای صفحه