.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۱۰ مطلب با موضوع «حجـج الله :: امام عسکری(ع)» ثبت شده است

حج نرفته ای اما

هر که سامرا آمده 

"مدینه دوم" است!


یا حسن بن علی بن محمد...بدونِ

تــــــــــــــــــو

تلخ اسـت

حتّی شیــرینی..

خدا او را غایب نکرد،

نجات داد از دست مـا

کافیست،

سری به پدر و پسر ساکن سامــرا بزنیـم!


حق با توست که نیایی؛
وقتی از پدرت فقط
میدانم که "امام یازدهم" است!
خون تو
سامرا را
کرب وبلا نمود!

آقاجان عرض تبریک!

سامرا نایب الزیاره باش..

امابغض امروزم اینست...

کاش باشم

روزی جشـن میلـاد پـدر را

بـا شمابگیـریـم....

آن روز آمـدنی است!


"گـر پـدر رفت  پسـر هسـت، هنـوز"!

اینـک هنگـامـه ی امتحـان مـاست!

میـراث دار پـدر شـد ایـن پسـر!
مـهـدی عسـکـری!
اما او زنـدانـی گنـاه مـاسـت!

پ.ن:چـیزی مـارا از ایشـان محبـوس نـکرده اسـت مگـر اعمـال نـاخـوشـایـنـد ونـاپسـنـدی کـه از ایشـان مـی رسـد!
(بحـارالانـوار،ج53،ص177)

ابزار هدایت به بالای صفحه