.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۳۸ مطلب با موضوع «خـط مقـدم» ثبت شده است

نظم نوین جهانی تان

بدجور دنیــــــا را بهم ریخته!


دعوت نامه ی

حضور فــــــردا

از طرفِ

امام وشهدا ست...
+من می آیم

تو می آیی

همـــه می آییم...
خونِ شهدا

خط قرمز ماست!

توافقاتش

به کام آنها شد

وتعهّداتش ماند برای ما..    "9دی"

در این مقطعِ تاریخی

حماسه سروده شد!

حرفمـان عوض نشـده،
فقط امــروز
هیهات من الـذّله را
مـرگ بـر آمـریـکـا
می خوانیـم...

+تصویر،حرم کریمه،امروز 13 آبان

تفاوتِ بزرگ ما

با مصـر ایـن روزهـا..

انقلاب ما صادر شـد

وانقلابشـان مصـادره...

 
آرزوی موفقیّت دارم برایتان...
آقای روحانی..
همین!


وخدا نگهدار!

دکتر...
دنیـا پـراسـت از ایـن رفـت وآمـد هـا

ابزار هدایت به بالای صفحه