.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۵ مطلب با موضوع «خود نویس!» ثبت شده است

باید

برای از تو نوشتن

دلی دست و پا کنم!
همه اش

تــ ـــــ ـــــــــــــــو بودی

بیخود یک عمر مَن مَن کردم!

تو بخـواهی

 آدم می شوَم

خودم

بارهـا خواستمُ امّا نشد..

ریـــه هایم پُر است

از هوای نَفس؛

این که نشد زندگی!


باید "خـود"م را

با مـداد بنویسـم

شایـد راحـت تـر پـاکــ شـد/.

ابزار هدایت به بالای صفحه