.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پیامبر» ثبت شده است

تو 

اعتبار تمام کتب حدیثی!

ای گوش جان 

فدای "قال الصادق" ها...
میلاد دو نور مبارک....

روز میلاد شما

نه فقط برای

 وحدت شیعه و سنی

بلکه برای آشتی دنیا با مهربانی کافیست!


یا رَحمَةٌ للعالَمینَ...

بمان!

که بعد تو سالها

عام الحزن می شود

رسول خدا از این که هست

تنهاتر می شود

یار پیغمبر آخر الزمان تو بمان!

کـه ام المومنین فقط

به قامت تو اندازه می شود!

قبل از برانگیخته شدن به رسالتی بزرگ
خودسازی مقدم بر هر مقدمه ایست!
پیـامبـر وائـمـه آمـده انـد بـرای انـسـان سـازی..
اگـر همیـن کلـب الـ....هـا آدم شـونـد ...
انـسـانـ کـامـل می آیـد/.

ابزار هدایت به بالای صفحه