.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۳۵ مطلب با موضوع «تصـویـر نـوشـت» ثبت شده استپـاره ی تنــم!
عکس تو را به قلبم سنجـــاق کرده ام
تا مرا با تو بشنــاسنــد
حالا بعد تو همه مرا می خواننــد:
مـادر شهیـــد
...

 + مادر شهید حسین بابا زاده،راهیان نور94، حرم دانیال نبی...


پای رهبرش ایستاده

روی
این

سکوی افتخار ...
بابای مَن!
سُرفـه نمی کند،
فقط پَرپَر می زند،برای شهادتـــــ/.

وعآشقانه هایی

که در راهِ حـرم

متولد می شوند...گـر مـرا پـای رفتـن نیسـت،
با سر می آیم
حـرم!

شُکرِ خدا

که غم خـوار زینبـیـ♥ــم...

حرفمـان عوض نشـده،
فقط امــروز
هیهات من الـذّله را
مـرگ بـر آمـریـکـا
می خوانیـم...

+تصویر،حرم کریمه،امروز 13 آبان


نوجـوانـی وجـوانـی مـا در حــرم گـذشـت..

ماهِ رمضان را

خدا وثیـقه گذاشت

برای آزادیِ من

از بنـد شیطان...

بعد از ایـن

روزگارِ مـن  چـه می شـود؟!

ابزار هدایت به بالای صفحه