.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۷ مطلب با موضوع «حجـج الله :: امام هادی(ع)» ثبت شده است


کلمــات

از شمــا آبـرو گرفتنـد

و دست به سینـه اذن دُخـول

آقای زیـارت نامــه ها!
السَّلامُ عَلَى الدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ...


دیـگر وقـتِ آن اسـت که

شاهین نجـسی را استـحاله کنیم!خدا او را غایب نکرد،

نجات داد از دست مـا

کافیست،

سری به پدر و پسر ساکن سامــرا بزنیـم!


سیاه نمایی هایشان
فقط شما را درچشم ما
پاک وپاک تر می کند!
یا حضرت نقی(ع)...
ازجامعه کبیره ات فهمیدم!
که هرچه بگویم من "لاأبلغ من المدح کنهکم"...
از آرزوهـایـمان گفتیـم..!

از ساخـتن گنـبـد وضـریح وبـارگـاه بقیـع..!

صحبت غربـت تـو کـه شـد فـرامـوشـمـان شـد

آن آرزوهـای قشنـگ..

یـاحضـرت هـادی علیه السلام

زیـارت حـرمـت را گـرفتنـد از مـا

ولـی بـرد با مـاسـت تـا وقـتـی زیـارت جـامعـه ات را داریـم!

ابزار هدایت به بالای صفحه