.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۱۲ مطلب با موضوع «حجـج الله :: امام حسن(ع)» ثبت شده است

اشڪ برای حسیـن و 

گریـــه ی حسیـن برای حسـن است...سلام الله علیهما...

از  مدینه 

تا کرب و بلای طوس آمده ای

جگرت اما چقدر شبیه عمو حسن است...


یا غریب الغربا...دلـم کبـوتـر شـود

تا حـریمـت...


حسـن

در جـوارِ مـادر اسـت

وحسیـن

نزدیـک پـدر..

امّا هردو غـریبِ مـادرنـد!

دلتنگـم
اندازه چراغ های خاموشی
که روشن نیست
امشب،برای چراغانی حرمت....

یا غریب مدینه...

فقط خـدا

می دانـد

تو چـه بودی

که حسیـن(ع)

حسـنِ کوچـک نام گرفـت!

بـه حـُرمـت قبـر گمنـام مـادر اسـت..

کـه ائـمـه بقیـع اذن ساخـت حـرم نمـی دهـنـد...

بـرنـامـه زنـدگی ام را بـا زبـان "سـرخ" بنـویـس!!

ابزار هدایت به بالای صفحه