.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۱۳ مطلب با موضوع «حجـج الله :: امام کاظم(ع)» ثبت شده است

خورشید در سیاه چال! 

روز دِق خواهد کرد...و معذّب در عمق زندانها و تاریکیهاى زیرزمینها...

شنیده بود بابَ الحوائجے

زنجیر هم به پای تو

 خودش را دخیل کرد.+و صاحب ساق پای کوبیده با حلقه های زنجیر...

خواست که فرعون نشود هارون!

اجازه نداد موسی(ع) دست به عصا بشود...تو اختِ شمس الشموسی و دختِ آفتاب!

نوری امّا سایه ی سَری برای تمامِ همسایه ها...

آنجا که ضامن آهو "شاهِ خراسان" است

تو ملیکه ی مُلکِ ایرانی!
سلامِ وداع

همیشـه

سخت بـود...+دلتـنگِ یک شنبه ها...

یکی شد،امسال

ورود شما به قم

و خروج من از حریم کرامت،

آرزو بود،همسایگی تان...

متشکرم بانــ♥ــو!

دهه کرامت است...
ومن به خواهر و برادری
فکر می کنم که با هم آمدند...
اما برادر ماند وخواهرش تنها برگشت!

زهـرشان را به جانـت ریختنـد!

تـا شایـد آن خشـم های فـرو خـورده 

بالا بیـاوری..

امّـا..

ابزار هدایت به بالای صفحه