.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۲۳ مطلب با موضوع «حجـج الله :: امام رضا(ع)» ثبت شده است

دور از تــو 

دوبـاره مَـن گُـم شـده ام

ای! تمامِ حرمـت دفتـر گمشـدگان...
یا امام رئـوف...

از  مدینه 

تا کرب و بلای طوس آمده ای

جگرت اما چقدر شبیه عمو حسن است...


یا غریب الغربا...به غریب طوس فکر می کنم

و تو را

به خاطر می آورم...

ارباب غریبم!+أو سمعتم بغریب او شهید فاندبونى...پیـش از شمـا نمی شُـد
 به خـورشیــد چشـم دوخـت/.یا شمسُ الشّموس.

مولودِ

مهربــــــانی

جز

بخشنـــــدگی

نیست...
مشهد سرد است

امّا حسابِ حرم را جدا کنید...


خورشیدِ مـآ

شب هـا نـورانی تـر است...


به تـو،

ای کاخ کوخ نشینان

سلام!

ابزار هدایت به بالای صفحه