.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۷ مطلب با موضوع «حجـج الله :: امام کاظم(ع) :: حضرت معصومه (س)» ثبت شده است

تو اختِ شمس الشموسی و دختِ آفتاب!

نوری امّا سایه ی سَری برای تمامِ همسایه ها...

آنجا که ضامن آهو "شاهِ خراسان" است

تو ملیکه ی مُلکِ ایرانی!
سلامِ وداع

همیشـه

سخت بـود...+دلتـنگِ یک شنبه ها...

یکی شد،امسال

ورود شما به قم

و خروج من از حریم کرامت،

آرزو بود،همسایگی تان...

متشکرم بانــ♥ــو!

دهه کرامت است...
ومن به خواهر و برادری
فکر می کنم که با هم آمدند...
اما برادر ماند وخواهرش تنها برگشت!
حـال دلـم را
فقـط آغـوش حـرمـت خوب می کنـد...
 حالاکه دلـم تنـگ مشهـد اسـت!


فـاطمـه ای کـه علیِّ کفـوش نیسـت می شـود
معـصومـه!
دوست خدا می شوند این معصومه ها


دست دردست شما بانو جان
شده ام غرق دعا !
فقط یک دعا دارم وبس
فلا تسلب منی ما انا فیـه!


دل تنـگ بقیـع  بـودم..
کـه مهـمـانـم کـردی!

ابزار هدایت به بالای صفحه