.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۱۱۹ مطلب با موضوع «دلـ گفتـه» ثبت شده است

باید

برای از تو نوشتن

دلی دست و پا کنم!
دلم شده مثل غروب پاییــــز!
زود می گیرد...پرِ پروآز هست

دل اسیر قفس است...


نگذار

بمیـرم و

آرزویـم خاک بخـورد!


همه چیز

خوب

پیش می رفت..

تا این که

بزرگ شدیم!

ایـن روزهـا

حـریـفِ بـه حـرف آوردن

غصّه هایـم نمی شـوم!

سخـت شـده نوشتـن...

ومـن دل خستـه

از ایـن همـه

تکـرار..

آسمـان هـم بـاشـی نگـاه مـن

دوختـه می شـود بـه زمیـن...

گلـو گیـر اسـتـ حـدیـثـ نـفـسی
کـه به نـام تـو
به کـام نفـس
بـه خـورد دل دادم...

ابزار هدایت به بالای صفحه