.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۳۸۵ مطلب با موضوع «حجـج الله» ثبت شده است

اشڪ برای حسیـن و 

گریـــه ی حسیـن برای حسـن است...سلام الله علیهما...

خوش بـه حالِ

جـاده نجـف-کربلا

آخرش می رسد به تو!


پیشـانی

سَر

گلـو

سینـه

بـا ایـن روضـه ها مـن به بنـد بنـد وجـودت پیـوسـتم...
أَلسَّلامُ عَلَى الاَْعْضآءِ الْمُقَطَّعاتِخوشحـال اسـت 

دیـواری که زیـر میـخ بیـرق عَـزایـت 

تنـــش زخمے شُـد...کلمــات

از شمــا آبـرو گرفتنـد

و دست به سینـه اذن دُخـول

آقای زیـارت نامــه ها!
السَّلامُ عَلَى الدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ...


راه رفتنـَم 

مُبـاحے بود،

که در راهِ حـرمت مُستحـّب شد...
+فکری به حالِ جامانده ها کن...

حبیبَت نخواهَـم شد، آقاے ‌غریب!

مرا شبیـهِ قصـّه ی حرّ کارگردانے کن...سَـرزمیـن آرزوهـا هم

دلـش شکسـٺ...

العجـــل!ابزار هدایت به بالای صفحه