.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۴۳ مطلب با موضوع «حجـج الله :: حضرت فاطمه(س)» ثبت شده است

خوشحـال اسـت 

دیـواری که زیـر میـخ بیـرق عَـزایـت 

تنـــش زخمے شُـد...


خواستند فاطمه را خلع سلاح کنند 

گفتند یا شب گریه کن یا روز...
هر چه آه می کشم

راه گلویم 

باز نمی شود!وای مادرم...حسـن

در جـوارِ مـادر اسـت

وحسیـن

نزدیـک پـدر..

امّا هردو غـریبِ مـادرنـد!

مـرا بنـویس

آن بَـدی که حسیـ♥ـن را

خیلی خـوب دوست دارد/.

یاعلی بگو و
قامت ببند...
تا فاطمه
همین یک نماز
فاصله است..

بمان!

که بعد تو سالها

عام الحزن می شود

رسول خدا از این که هست

تنهاتر می شود

یار پیغمبر آخر الزمان تو بمان!

کـه ام المومنین فقط

به قامت تو اندازه می شود!

ای بهتـریـن دخـتـر
ای بهتـریـن همسـر
ای بهتـریـن مـادر...
ای بهتـرین....
روز ها را برای بزرگداشت بـزرگی هایت کم می آوریـم!

ابزار هدایت به بالای صفحه