.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۴ مطلب با موضوع «دعـآ» ثبت شده است

دور،

از جـانِ مـن،

شهادتــــ،

مبـاد...مبـاد...

به هیچ

کدامیک از

این جمعه ها

به چشم روز آمدنت

نگاه نکردم!


هُوَ یَومُکَ الْمُتُوَقَّعُ فیهِ ظُهُورُکَ

یا رَفیقَ

لمَنْ لا رَفیقَ لَهُ

رفیـق که خـداست!

مـن می گویـم قسـمت دومـش خیـلی شبیـهِ توسـت!شهیـدِ آرزوهایـت مـن!

وَ الْمُمْتَثِلِینَ لِأَوَامِرِهِ

ابزار هدایت به بالای صفحه